Up description

Vị trí dự án

Vị trí đắc địa "ỷ sơn hướng hải", trên sườn núi Chutt, mặt tiền là đường Trần Phú - con đường "Vàng" của thành phố Nha Trang.